Logo ZSP w Rogowie Opolskim
Dzisiaj jest 16.01.2021 
Strona główna Adresy ZSP
Godzina 11:52:07
Aktualności
Informacje o ZSP Nr3
Komunikaty szkolne
Kronika Szkoły
Koła zainteresowań
Osiągnięcia
Historie szkół
Z życia przedszkoli


Projekt "SZKOŁA NA TAK"

Projekt „Rozwinąć skrzydła” skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Dostępnymi środkami z budżetu gminy, biorąc udział w małych lokalnych projektach, staramy się motywować wszystkie dzieci do systematycznej pracy wprowadzając nowe metody. Dzięki temu od trzech lat nasi uczniowie otrzymują najwyższe noty w sprawdzianie po szóstej klasie, mamy laureatów w konkursach na różnych szczeblach.

W naszych 3 wioskach nie istnieją ośrodki kultury, mało też jest inicjatyw lokalnych zapełniających tę lukę. My wiemy jak ważny jest rozwój osobowościowy ucznia: rozwój talentów, zainteresowań oraz cech charakteru takich jak: wytrwałość, kreatywność, przedsiębiorczość. W ramach projektu chcemy wyposażyć ucznia w te jakże niezbędne atuty. Będą temu służyć działania:„Techniki szybkiego czytania i uczenia się” poprzedzone warsztatami dla nauczycieli, projekt promocyjno–krajoznawczy „Szklone Biuro Podróży”- rozwijanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań regionem; nauka korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych, projekt plastyczno-muzyczny „Cztery pory roku…”, kurs udzielania pierwszej pomocy, cykliczne wyjazdy kulturalne

Uczestnicząc w programie postaramy się, aby systematyczne zajęcia dodatkowe umożliwiły naszym dzieciom równy start, wyrównanie braków Zaplanowaliśmy zajęcia:„Twórczego myślenia”, technikami Dennisona, dodatkową pracę z logopedą, gimnastykę korekcyjną.. Nowością będą cotygodniowe wyjazdy uczniów na basen do Gogolina w ramach działania „Porusz ciało” oraz wyjazd uczniów kl.I–III na Zieloną Szkołę. Działania te będą wzbogaceniem i uzupełnieniem planu pracy ZSPNr3 zaplanowanego do realizacji w bieżącym i przyszłym roku szkolnym. Podobnie zaplanowane Popołudniowe Warsztaty Językowe „Teatr łączy” z dodatkową nauką języka polskiego, angielskiego niemieckiego są rozszerzeniem planowanego 5–letniego Programu Rozwoju Zaplanowano aktywne włączenie się społeczeństwa lokalnego w realizację zadań projektu

  Planowane rezultaty Programu.

 • Wyjazd na basen-34 wyjazdy(3w/m-c) 10 zajęć/ucz
 • 10 wycieczek(1w/m-c). Udział 100% ucz. 5 wyjazdów/ucz 4 wycieczki krajoznawcze, 6 wyjazdów kulturalnych
 • Zielona Szkoła- 40ucz/5dni
 • Zajęcia plastyczne 16godz/x2tyg/klasyI-III,
 • Zajęcia muzyczne ORFA 16godz/1x2tyg/klasyI-III,
 • 4 wystawy plastyczne.
 • 5 Imprez integracyjnych
 • Zajęcia twórcze z łamigłówkami 15godz/klasI-VI.
 • Ćwiczenia Dennisona - 15godz/klasI-III.
 • 88,5 godz „Biura turystycznego” klasyIV-VI–metoda projektów
 • Zajęcia z logopedą 24godz.(4godz/ucznia)
 • Gimnastyka korekcyjna 24godz.(2godz/ucz)
 • Warsztaty „techniki szybkiego czytania i zapamiętywania” dla uczniów 48godz.
 • Warsztaty szybkiego czytania dla nauczycieli 28godz szkolenia/ 10 nauczycieli
 • Popołudniowe warsztaty językowe w ramach projektu teatralno - językowego (52godz)kl.IV–VI
mgr Elżbieta Szwed
Koordynator projeku
Szkoła Na Tak
ZSP w Rogowie Opolskim
Dziś jest 16 dzień roku.
Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Projekty Unijne w naszej szkole„Uczę się - aby być szczęśliwym”
"Wiedza+Kompetencje=Sukces"
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP”
"Przez więdzę i kulturę do rozwoju wsi"
"Szkoła Na Tak"
pracownia komputerowa

Masz sugestie jak można ulepszyć tę stronę lub masz jakieś pytania!
Napisz do nas!!!

Informujemy że w roku szkolnym2011/2012 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki w skład, których wchodzi plecak oraz piórnik z całym wyposażeniem.

Przydatne strony

Kuratorium Opole
OKE
WODIP
MEN

   
autor mgr Agata Knysz